OVER BRAINTAIN

Het is voor vele maatschappelijke organisaties en gemeenten een uitdaging om snel op de steeds veranderende hypes en trends in te spelen met social media als essentieel onderdeel. Daarbij is het ook van belang dat de content doeltreffend is, de juiste kwaliteit bevat, in te zetten is op de diverse kanalen en dat men de plank niet mis slaat. Braintain richt zich daarom op sociaal maatschappelijke vraagstukken en vertaalt dit in mediacampagnes in samenwerking met de doelgroep en afgestemd op de leefwereld van de doelgroep en de daarbij behorende kanalen. Kortgezegd: Braintain werkt naar preventie toe door (media) materialen te ontwikkelen in samenwerking met de te bereiken doelgroep (participatie). Dit gebeurt altijd in hoogstaande kwaliteit.

Campagnes

TEAM BRAINTAIN

Braintain bestaat uit een team van professionals met diverse achtergronden. Professionals met roots in het jongerenwerk, een grafisch vormgever, een videograaf, fotograaf maar ook professionals met kennis van bestuurlijke en politieke sensitiviteit en ervaring in het gemeentelijke werkveld. Braintain laat zich (indien nodig) ook adviseren door een psycholoog, orthopedagoog, onderzoeksbureaus of mensen actief in de muziekscene.