De Jongerencampagne “STACKS” (geld & schulden)

Uitdaging

De wereld van jongeren verandert ontzettend snel; hun online wereld nog sneller. Ze zijn constant in beweging. Het is voor vele maatschappelijke organisaties en gemeentes een uitdaging om snel op de steeds veranderende hypes en trends in te spelen met social media als essentieel onderdeel. Daarbij is het ook van belang dat de content doeltreffend is, in te zetten is op de diverse kanalen en dat men de plank niet mis slaat.

Aanleiding

Door bovenstaande uitdaging wordt er per onderwerp elk jaar vanuit het programma Braintain een nieuwe preventiecampagne ontwikkeld in de tijdsgeest en taal van de jongere. Dit gebeurt jaarlijks om telkens weer een up to date campagne te hebben waarbij er een directe aansluiting op de leefwereld van jongeren is.

Van participatie tot creatie

De campagne STACKS bestaat uit preventiemateriaal voor de doelgroep jongeren van 16 t/m 24 jaar met als rode draad geld en schulden. De campagne is ontwikkeld in samenwerking met jongeren uit de doelgroep waardoor deze geheel aansluit op hun leefwereld. Het woord STACKS betekent geld. Dit woord wordt veel gebruikt onder jongeren en het is een term die vaak terugkomt in populaire jongeren muziek. Het ontwikkelde materiaal wordt door professionals vormgegeven maar komt voort vanuit brainstormsessies en adviezen van de doelgroep. Ook de naam en inhoud van de campagne is door jongeren bedacht.

Doel campagne

Het doel van STACKS is om bewustwording bij de doelgroep te creëren met betrekking tot geld en schulden. Denk verstandig na over de keuzes die je maakt, kijk niet teveel op tegen materiële dingen, laat je niet teveel misleiden door de videoclips en weet dat er hulp geboden kan worden bij schulden.

Waar in te zetten

De campagne is toe te passen op de universele, selectieve en geïndiceerde groepen en kan gecombineerd worden met een integrale benadering. Daarnaast is de campagne goed inzetbaar tijdens "de week van het geld" of overige events in het kader van geld en schulden. De campagne is direct te linken aan een organisatie naar wens. De campagne kan bijvoorbeeld ingezet worden door gemeentes of maatschappelijke organisaties werkzaam binnen de 0e en 1elijns jeugdhulp binnen de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het centrum jeugd en gezin, jongerenwerk organisaties, jongeren informatie kanalen, welzijnsorganisaties. Vanuit de campagne kunnen de organisaties voorlichting en educatie aan groepen organiseren, zoals: groepsvoorlichting en lesprogramma’s over omgaan met geld.

Achtergrond film en fotomateriaal

Het film- en fotomateriaal is ontwikkeld met aandacht voor kwaliteit, aangezien het moet aansluiten op de kwaliteit van de bestaande online content. Daarnaast is er gekozen voor bepaalde kledingstijlen die herkenbaar zijn en wordt de taal van de jongeren van nu gesproken.

Custom made muziek

De muziek in de filmpjes is op maat gemaakt door verschillende producers in ons netwerk. De muziek is gebaseerd op populaire liedjes die nu in de charts te horen zijn of met bepaalde effecten van populaire tv series.

Aansluiting op social media

De afmetingen van foto's en de duur van de filmpjes zijn toepasbaar op de gangbare kanalen die de jeugd op dit moment gebruikt en op maat gemaakt voor populaire kanalen als: Snapchat, Instagram, YouTube en Facebook.

Methodiek

De campagne is practice based en gebaseerd op de evidence based entertainment –education methodiek. Bij Entertainment-education is het doel dat de doelgroep vermaakt wordt en tegelijkertijd iets leert, om hiermee gezond gedrag te stimuleren. Belangrijk is wel dat de doelgroep zich kan identificeren met de situaties die zich voordoen.

Inhoud campagne

De campagne Stacks bestaat uit 2 videofilmpjes (clips) en 4 posters. Beide zijn ingesteld op social media gebruik. Offline vormen van de materialen zijn vanzelfsprekend ook mogelijk. Wanneer u de campagne voor uw organisatie wilt gebruiken, dan wordt deze op maat gemaakt door het logo en/of contactgegevens van uw organisatie in de materialen te verwerken. Zowel op de posters en in de videofilmpjes.Hieronder vindt u 2 posters die onderdeel zijn van de campagne Stacks.

braintain campagne stacks 1
braintain campagne stack 2