Campagne Hashtag 120

#120, War is coming

In het kader van 75 jaar vrijheid heeft Braintain i.s.m. de gemeente Papendrecht het mediaproject #120, war is coming ontwikkeld. Directe bestuurlijke betrokkenen die te zien zijn in het project hebben zijn de burgermeester van Papendrecht en de commissaris van de koning (provincie Zuid Holland).
Het Nationaal 4/5-mei comité en de provincie Zuid-Holland hebben gemeenten opgeroepen initiatieven te ontplooien. Hierbij wordt aan gemeenten gevraagd een stevige nadruk te leggen op het –samen met de jeugd- zoeken naar nieuwe tradities van herdenken en vieren van vrijheid. De gemeente Papendrecht heeft voor deze opdracht Braintain ingeschakeld om dit in samenwerking te ontwikkelen.

Naam

#120 staat voor 120 seconden, 2 min stilte. Er is voor een hashtag gekozen omdat dit verwijst naar de tijd van nu.

Muziektrack + videoclip

Verschillende Papendrechtse jongeren hebben een muziektrack gecomponeerd, geschreven, gemixt en uitgevoerd. Hierbij is tevens een videoclip ontwikkeld, welke ingezet gaat worden om meer publiciteit te genereren voor het gehele project #120. Tevens zullen deze jongeren de track ten gehore brengen op het Papendrechtse jongerenfestival “Pellerpop”.

Dilemma game

Er is een dilemma app/game ontwikkeld, geïnspireerd op het dilemma doolhof in Bergen op Zoom. In deze app worden er een aantal situaties geschetst waarbij de speler belangrijke keuzes moet maken (keuzes van leven of dood). De verteller in de app is een Papendrechtse jongvolwassene. De burgemeester van Papendrecht sluit op filmische wijze één van de scenario’s af.
Speel de dilemma game

Mediaproject

Filmpjes van 2 minuten. Er worden diverse filmpjes gemaakt die 2 minuten duren: Deze filmpjes geven de fasering van de tweede wereldoorlog weer in de tijd van nu (5 fases). De commissaris sluit de filmreeks af met een officieel nawoord.

Lesbrief

Er is een lesbrief ontwikkeld waarbij bovengenoemde filmpjes input leveren. Deze content wordt behandeld tijdens de lessen maatschappijleer en geschiedenis, vooralsnog op het voortgezet onderwijs in Papendrecht. 2 middelbare scholen in Papendrecht gaan met deze lesbrief werken.

Website

Er is een website ontwikkeld waar alle films, de app en de lesbrief op worden geplaatst. Ook bij het ontwikkelen van de website zijn jongeren nauw betrokken.
Bezoek de website

Première in het theater

Op 24 maart van 19:30 tot 21:00 is de officiële première van #120. Deze vindt plaats in theater de Willem, het Papendrechtse theater. Voor de première worden alle betrokken partijen uitgenodigd, alsmede het Oranjecomité en de gemeenteraad